Ideologie

Waar staan we voor?

Onze Ideologie

Wat doen we en wat willen we bereiken.

B
ij de Turkse Culturele Vereniging Enschede (TCVE) geloven we in het bevorderen van sociale cohesie, het behouden van cultureel erfgoed en het ondersteunen van onze gemeenschap in al haar facetten. Onze ideologie rust op enkele kernprincipes:

Behoud en Overdracht van Waarden: We zijn toegewijd aan het beschermen, in stand houden en doorgeven van nationale en spirituele waarden aan toekomstige generaties.

Sociale en Culturele Activiteiten: Door middel van diverse activiteiten, zoals zaalvoetbal, biljarttoernooien en muzieklessen, streven we ernaar de banden binnen onze gemeenschap te versterken en individuele talenten te ontwikkelen.

Integratie en Samenwerking: TCVE zet zich in voor wederzijdse aanpassing en ondersteunt haar leden bij het integratieproces in de samenleving waarin zij leven, binnen het kader van geldende wetten en normen.

Deelname aan Publieke Zaken: Als vereniging nemen we actief deel aan publieke zaken die van belang zijn voor alle burgers. We streven naar een inclusieve samenleving en zetten ons in voor het algemeen welzijn.

Educatie en Persoonlijke Ontwikkeling: In de toekomst streven we ernaar een educatief platform te introduceren, waarmee onze leden toegang hebben tot diverse opleidingsinformatie en bronnen om zichzelf verder te ontwikkelen.

Met vastberadenheid en toewijding blijven we ons inzetten voor deze ideologie, zowel vandaag als in de toekomst. We nodigen iedereen uit om deel uit te maken van onze gemeenschap en samen te werken aan een welvarende en inclusieve toekomst.

Schaduw van armoede in Enschede

In de straten van Enschede fluistert de schaduw van armoede door de verlaten steegjes en langs de sombere huizen. Hoewel de stad bloeit met activiteit en leven, blijft een stille crisis onopgemerkt voor velen: kinderen gaan naar school zonder de meest basale behoefte vervuld – een eenvoudige boterham om hun honger te stillen. Te midden van welvaart en overvloed zijn er nog steeds gezinnen die worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Werkloosheid, ontoereikende lonen en andere economische uitdagingen houden deze gezinnen in een verstikkende greep van armoede. Voor deze kinderen is de luxe van een voedzaam ontbijt een zeldzaamheid, eerder een droom dan een realiteit. Elke ochtend, wanneer de zon haar eerste stralen over de stad werpt, maken kinderen zich klaar voor een nieuwe schooldag. Maar voor velen van hen betekent dit vertrekken met een knagende leegte in hun maag. Terwijl hun klasgenoten genieten van een stevig ontbijt, moeten zij de dag doorkomen met een hol gevoel dat hun concentratie en energie belemmert. Deze schrijnende realiteit werpt een schaduw over het onderwijslandschap van Enschede. Kinderen die honger lijden, worden geconfronteerd met meer dan alleen een fysiek ongemak; hun leerprestaties lijden eronder en hun kansen op een betere toekomst worden beperkt. Het is een uitdaging die de hele gemeenschap aangaat. Terwijl organisaties en liefdadigheidsinstellingen hun best doen om te helpen, is er meer nodig – een collectieve inspanning van alle sectoren van de samenleving om deze cyclus van armoede te doorbreken. In de schaduw van welvaart blijft armoede een donkere realiteit voor velen in Enschede. En terwijl de stad vooruitgang boekt, mogen we niet vergeten degenen te helpen die nog steeds worstelen in de koude omhelzing van armoede. Want pas wanneer elk kind met een gevulde maag naar school kan gaan, kunnen we echt spreken van een bloeiende samenleving, waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun potentieel te vervullen.