AHDE VEFA 2024

AHDE VEFA 2024

Op 10 februari 2024 hebben we als TCVE het AHDE Vefa-programma uitgevoerd. We herdenken met respect alle medestrijders die hebben bijgedragen aan het tot stand komen en voortbestaan van deze betekenisvolle gebeurtenis. We wensen alle dierbare vrienden die ons ontvallen zijn en zijn overgegaan naar het hiernamaals, Gods zegen toe. Moge hun zielen rusten in het paradijs.

Hun toewijding zal een onvergetelijk deel blijven van ons geloof en de toekomst van onze samenleving. We zullen hun sporen in onze harten dragen en nooit vergeten welke bijdragen ze hebben geleverd aan onze gemeenschap.

In deze moeilijke tijden wensen we hun families, dierbaren en geliefden kracht en geduld toe. Moge God hun pijn verzachten en hen geduld schenken. We staan altijd klaar om hen te steunen, te helpen en bij te staan.

De herinneringen aan onze medestrijders zullen blijven voortleven en ons blijven inspireren. We zullen ons best doen om hun nalatenschap voort te zetten en hun vertrouwen op de best mogelijke manier te behouden.

We drukken onze dankbaarheid en waardering uit voor onze vrienden en wensen hun zielen opnieuw Gods genade toe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.